Eclipse за разработване на приложения за Android (част 1)

ИНСТАЛИРАНЕ НА ECLIPSE

Алдениз Рашидов, www.aldeniz.eu

Съдържание:
I. Инсталиране на Eclipse под MAC OS X
II. Инсталиране на Eclipse под Windows


I. Инсталиране на Eclipse под MAC OS X

В тази част ще ви запозная с това как може да инсталирате интегрираната развойна среда (IDE) Eclipse под операционната система MAC OS X. Eclipse е основен инструмент, който се използва при разработката на Android и Java приложения и осигурява възможност за създаване, компилиране и настройка на програмен код на Java.

1. Изтегляне на Eclipse от адрес https://www.eclipse.org/downloads/(фиг. 1).

Фиг. 1. Инсталиране на Eclipse Neon

2. Посредством бутон Download 64 bit се извършва потвърждение на изтегляне или избор на алтернативен сървър за изтегляне на Eclipse (фиг. 2).

Фиг. 2. Потвърждаване преди изтегляне на Eclipse

3. Избира се папка за съхраняване на инсталационния файл eclipseinstmac64. tar.gz. Файлът изтегля
всички необходими компоненти на Eclipse. Прекият адрес на файла е https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/oomph/epp/neon/R2a/eclipse-inst-mac64.tar.gz&mirror_id=1208.

Фиг. 3. Избор на папка за съхраняване на инсталационния файл

4. Стартира се изтегления (архивен) файл eclipseinstmac64.tar .gz. Дезархивира се в текущата (или друга) директория, при което се получава файл с име Eclipse installer (фиг. 3).

5. При първоначално стартиране на инсталационния файл е необходимо да потвърдите с бутон Open, че сте съгласни да стартирате файла, който е изтеглен от Интернет (фиг. 4).

eclipse_warning

Фиг. 4. Съгласие за стартране на инсталационния файл

6. Инсталационният файл проверява необходимите инструменти за работа с Eclipse. Проверява дали е инсталиранo разширението Java Development Kit (JDK) на платформата Java Runtime Environment (JRE). JDK надгражда JRE с инструменти за разработка на Java приложения.

Фиг. 5. Проверка за инсталирано разширение Java Development Kit (JDK)

7. Изтегляне на Java Development Kit (JDK) от адрес http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/(фиг. 6). Пряката връзка за изтегляне на Java SE Development Kit 8u121 е http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html.

Фиг. 6. Изтегляне на Java Development Kit

8. Избор на версия Java SE Development Kit 8u121 за OS X. Преди да изтеглите файла jdk-8u121-macosx-x64.dmg за MAC OS X x64 е необходимо да се съгласите с лицензните условия за ползване на JDK (фиг. 7) като изберете бутон Accept License Agreement.

Фиг. 7. Изтегляне на версия Java SE Development Kit 8u121 за MAC OS X

9. Стартиране на изтегления (image архивен) файл jdk-8u121-macosx-x64.dmg и стартиране на  инсталационния файл JDK 8 Update 121.pkg (фиг. 8).

Фиг. 8. Стартране на инсталациония файл с Java Development Kit

10. Инсталиране на JDK 8 Update 121 (фиг. 9 и фиг. 10).

Фиг. 9. Начало на инсталиране на JDK 8 Update 121

Фиг. 10. Успешно инсталиране на JDK 8 Update 121

11. Рестартиране на процеса по инсталиране посредством файл Eclipse installer (фиг. 3 и фиг. 11).

Фиг. 11. Инсталиране на Eclipse след инсталиране на JDK

12. Избор на версия за инсталиране, според приложението и спецификата на програмиране. В случай, че ще се разработват приложения за ОС Android е желателно да се избере версия Eclipse for Android Developers (фиг. 12).

Фиг. 12. Избор на версия за инсталиране Eclipse for Android Developers

13. Инсталиране на версия Eclipse for Android Developers (фиг. 13).

Фиг. 13. Инсталиране на версия Eclipse for Android Developers

14. Приемане на лицензните условия за инсталиране на Eclipse for Android Developers (фиг. 14).

Фиг. 14. Приемане на лицензните споразумения за инсталиране на версия Eclipse for Android Developers

15. Успешно инсталирана версия Eclipse for Android Developers (фиг. 15).

Фиг. 15. Успешно инсталирана версия на Eclipse for Android Developers

16. Стартиране на Eclipse for Android Developers (фиг. 15) след използване на бутон Launch (фиг. 15).

Фиг. 16. Стартиране на Eclipse for Android Developers

17. Задаване на работна област (работна директория) на Eclipse (фиг. 17). Работната област може да се променя при всяко стартиране на Eclipse в случай, че опция Use this as the default and do not ask again не бъде избрана.

Фиг. 17. Задаване на работната област на Eclipse

18. Конфигуриране на библиотеката Android SDK, необходима за разработване на приложения за Android. Eclipse предлага да изтегли Android SDK или да се посочи папка, в която е инсталирана вече версия на Android SDK (фиг. 18).

Фиг. 18. Конфигуриране на Android SDK за използване в Eclipse

19. Начален екран на Eclipse (фиг. 19 и фиг. 20).

Фиг. 19. Начален екран на Eclipse – избор на операция

Фиг. 20. Начален екран на Eclipse – работна среда

Pages: Page 1, Page 2

LEAVE A COMMENT