доц. д-р инж. Алдениз Рашидов,
Директор на център за електронно и дистанционно обучение към ТУ-Габрово,
Ръководител на сектор „Информационно осигуряване“ към ТУ-Габрово,
Доцент в катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“.

Технически университет – Габрово, http://www.tugab.bg,
Служебна станица: http://umis.tugab.bg/rashidov,
Личna страница: http;//aldeniz.eu.

Служебен телефон: +35966827276,
Мобилен телефон: 0887634240.

QRCode1

Comments are closed.