Daily Archives: 16.08.2015

mLearnGW_Icon-150x150

Mobi&Learn

Mobi&Learn (http://mobilearn.aldeniz.eu) е платформа за обучение и се използва за електронно и дистанционно обучение и други проекти за е-обучение в училищата, университетите и други сектори. С функциите си за персонализиране, тя се използва за създаване (чрез браузър) на курсове от преподаватели и обучители за постигане на целите на обучението. Всеки курс има един или повече …

Read more