Daily Archives: 14.03.2016

Урок 3 – Свързване на облачна база от данни с безплатен Web хост

В урока се разглежда свързване на облачна база от данни на http://www.freesqldatabase.com/ с безплатен Web хост на http://000webhost.com/. Разглежат се регистриране в хоста на базата от данни (БД), създаване на БД, създаване на таблици, отдалечено управление на БД от локално устройсто, публикуване на скрипт на PHP на Web хоста, посредством който се визуализира съдържанието на …

Read more