Author Archives: admin

Eclipse за разработване на приложения за Android (част 3)

Android Virtual Device (AVD) manager. Зареждане на AVD Алдениз Рашидов, www.aldeniz.eu   В тази част ще ви запозная с това как може да създадете виртуално устройство за настройка на вашите приложения посредством емулатора на Android в интегрираната среда Eclipse. Eclipse е интегрирана развойна среда, която се използва при разработката на Android и Java приложения и …

Read more

Eclipse за разработване на приложения за Android (част 2)

Инсталиране на Android SDK Алдениз Рашидов, www.aldeniz.eu   В тази част ще ви запозная с това как може да инсталирате инструментите за създаване на приложения за платформата Android – Android Software Development Kit (Android SDK) в интегрираната среда Eclipse под операционната система Windows. Eclipse е интегрирана развойна среда, която се използва при разработката на Android …

Read more

Eclipse за разработване на приложения за Android (част 1)

ИНСТАЛИРАНЕ НА ECLIPSE Алдениз Рашидов, www.aldeniz.eu Съдържание: I. Инсталиране на Eclipse под MAC OS X II. Инсталиране на Eclipse под Windows I. Инсталиране на Eclipse под MAC OS X В тази част ще ви запозная с това как може да инсталирате интегрираната развойна среда (IDE) Eclipse под операционната система MAC OS X. Eclipse е основен …

Read more

Избор на антивирусна програма

Това може да ви помогне при избор на антивирусна програма за вашето устройство! AV-Comparatives http://chart.av-comparatives.org/chart1.php AV-Test https://www.av-test.org/en/compare-manufacturer-results/ Ако се съмнявате в някой файл или сайт може да го проверите за вируси с над 50 програми едновременно! https://www.virustotal.com/bg/

Урок 3 – Свързване на облачна база от данни с безплатен Web хост

В урока се разглежда свързване на облачна база от данни на http://www.freesqldatabase.com/ с безплатен Web хост на http://000webhost.com/. Разглежат се регистриране в хоста на базата от данни (БД), създаване на БД, създаване на таблици, отдалечено управление на БД от локално устройсто, публикуване на скрипт на PHP на Web хоста, посредством който се визуализира съдържанието на …

Read more

Урок 2 – Използване на MySQL от безплaтен Web хост

В урока можете да научите как да използвате безплатна база от данни (БД) на MySQL на безплатен Web хост (http://www.000webhost.com), регистрирате безплатен хост (от вида sql11.000webhost.com) на БД , създадете примерна таблица в БД и публикувате на Web хоста скрипт на PHP, посредством който да визуализирате съдържанието на таблицата в браузъра. [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=aRk4ggSj3Ec[/embedyt] Прегледайте урока …

Read more

Урок 1 – Използване на безплатен Web хост с PHP, MySQL и др. Публикуване на ресурси

В урока можете да научите как да използвате безплатен Web хост на http://www.000webhost.com, регистрирате поддомейн (от вида http://xxx.net16.net) , публикувате ресурси (файлове) на регистрирания домейн и използвате услуги (като Zyro), позволяващи създаване на завършен Web сайт на домейна. [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=3zaMojxRjfE[/embedyt] Прегледайте урока в Youtube

Използване на Apache 2.4.10, PHP 5.4 и MSSQL 2014

Препоръчвам тази последователност от действия за съвместно използване на Web Server Apache, PHP и Microsoft SQL Server. 1. Изтеглете PHP 5.4 http://windows.php.net/download/#php-5.4-ts-VC9-x86 (php-5.4.34-Win32-VC9-x86.zip) – дезархивирайте php-5.4.34-Win32-VC9-x86.zip в директория C:\PHP 2. Изтеглете Apache 2.4.10 http://www.apachelounge.com/download/win32/binaries/httpd-2.4.10-win32-VC9.zip (httpd-2.4.10-win32-VC9.zip) 3. Изтеглете драйвер за връзка с БД на MSSQL (за PHP 5) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20098 (SQLSRV30.EXE или по-нов) 4. Конфигурирайте драйвера на …

Read more

mLearnGW_Icon-IM-150x150

Индустриални мрежи, А. Рашидов

Приложението Mobi&Learn – ИМ предоставя възможност за обучение и самообучение по Индустриални мрежи и системи. Mobi&Learn – ИМ използва платформата за обучение Mobi&Learn (http://mobilearn.aldeniz.eu) и може да се използва от мобилни устройства като смартфони, таблети и др. След изтегляне на пакета курса по Индустриални мрежи и системи е достъпен без да е необходима връзка с …

Read more

mLearnGW_Icon-150x150-DB

Бази от данни, Алдениз Рашидов

Приложението Mobi&Learn – БД предоставя възможност за обучение и самообучение по Бази от данни. Mobi&Learn – БД използва платформата за обучение Mobi&Learn и може да се използва от мобилни устройства като смартфони, таблети и др. След изтегляне на пакета курса по Бази от данни е достъпен без да е необходима връзка с Интернет. Изтеглянето се …

Read more